Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Den nyere sulelade

Bygningen er fra 1870. Den er muligvis den sidst byggede sulelade på Fyn. Den er opført af finsk fyrretømmer.

I bagvæggen, som oprindeligt er af bindingsværk, er alle tavlene fjernet, og laden er - på et ikke nærmere kendt tidspunkt - udbygget bagud med en stor blikhjælm. Formålet var sandsynligvis at skabe plads til opbevaring af halm. Blikhjælmens meget uheldige tagkonstruktion - beklædt med eternitplader - ligger af på bygningens ås. Konstruktionen betyder, at bygningens bagside er under stærkt forfald.

Det er et af restaureringsprojektets mål at sikre bygningen på længere sigt. Det kan gøres ved at fjerne tilbygningen og at tilbageføre både taget og murværket til deres oprindelige forløb.

Askhøj!