Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Kilder

Askhøj er omtalt nærmere følgende steder:

  • Landbrugets Bygninger 1850-1940, Temagennemgang 2002, Kulturarvstyrelsen, Kulturministeriet, p. 29.
  • Fredede bygninger i Danmark, Kulturarvstyrelsen.
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur: Bondegårde i Danmark 2002, Skib Forlag, pp. 26 og 40.
  • Brændekilde, Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat 2. afdeling, Byplanafdelingen, september 1982 pp. 98 og 99.
  • Brændekildebogen, redigeret af Else Bekker-Nielsen
  • Fra Brændekildes fortid 1., Brændekilde Sogns Lokalhistorieske Arkiv, af Gertie Jensen
  • I Brændekilde Sogns Lokalhistorisk Arkiv findes en del arkivalier om Askhøj. Blandt andet ligger der materiale om gårdens fæstebønder og selvejere samt andre optegnelser om ejendommen tilbage i 1600 tallet. Desuden diverse fotos og kopi af en tegning af kartoffelkælderen af Troels Lund, som blev bragt i Fyens Tidende i 1955.
  • Ulla Lunn: "EG", Gad 2022, side 193-196.