Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Kyllingehuset

Huset ligger for enden af frugthaven. Oprindelig var det kun halvt så stort. Det rum der ligger lige inden for døren og hvis vinduer vender ud mod frugthaven er bygget til senere. Tilbygningen har en fin loftsklædning af fyrrebrædder. Det ses på luftfotoet ovenfor, at bygningen - som ses i nederste venstre hjørne - eksisterede i sin nuværende skikkelse i 1934.

Askhøj!