Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Kartoffelkælderen

Kartoffelkælderen er opmuret af kløvede marksten med hvælvet støbt tag. Der er to rør til udluftning i loftet og et rør til ventilation bagtil, desuden er der ventilationsrist i døren. Årstallet 1887 er indridset indvendigt i indgangsdøren.

Askhøj!

Bygningen som den så ud i 1996.

Askhøj!

... og i Frode Lund's streg for et halvt århundrede siden