Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Ko- og hestestald

Bygningen er ejendommens østlænge og er fra 1916. Den rummer både ko- og hestestald. Før 1916 lå der en bindingsværksbygning på samme sted.

Askhøj!