Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Stuehuset

Askhøj! Stuehuset, fra 1860, set fra gårdspladsen.

Askhøj! Husets 4 tofløjede yderdøre blev restaureret i 2000. De 144 år gamle vinduer trænger også til en kærlig hånd. Det samme gælder stolpeværk og tavl.

Indvendig

Alle gulve har været taget op, soklerne er forstærket. Der er drænet og isoleret. De gamle gulvbrædder er lagt igen og behandlet med kalk og sæbespåner. Alle originale fodpaneler er genanvendt.

Askhøj!

- sådan ser det samme rum ud i dag...

Askhøj!

- og her et billede fra en af de andre færdige stuer.....

Askhøj!

Stuehuset fra havesiden. Vi lagde nyt tag på hele stuehuset inden for de første par år. Den midterste skorsten mangler. Den var svækket af 150 års regn og brug, og var revnet flere steder. Den skal snart mures op igen.

Askhøj!