Den sidste gård

Askhøj, Brændekilde på Fyn

Svinestald

Askhøj!

Svinestalden fra 1930 ligger frit.

Inde i bygningen er der 7 farestier, 1 ornesti og et stort loft til halm. De tre døre i gavlen ud mod stuehuset er indgange til fodergangen i midten og rensegange i hver side.

Bygningen havde oprindeligt tegltag.

Askhøj!

Stalden har 4 luger som åbnede ud i en lille indhegning. Svinelågerne er der stadig, men de er meget medtagede.

Askhøj!

Sætningsskader i murværket mod syd.

Mange års forsømmelse af vedligeholdet på bygningen, herunder tilstoppede nedløbsrør, skader på brønde og sammensunkne afvandingskanaler har betydet at bygningens gavl har sat sig kraftigt med efterfølgende sprængninger at fugerne.

De skete skader kan ikke rettes op, men de kan udbedres og det kan forhindres at de bliver værre.

Det kræver en omhyggelig fundering af gavlen og det tilstødende murværk samt og udbedring af afvandingsforholdene.